Agenda

 

 

 

13 April

 

11 & 25 Mei

 

8 & 22 Juni

 

 

 

 

Groep 1  van 15:30 tot 17:30

 

Groep 2 van 18:30 tot 20:30

 

 

 

Project Girls@home

 

Stichting Ontmoet Winterswijk heeft zonder winstoogmerk ten doel: het creëren en in stand houden van een laagdrempelige ontmoetingsplek binnen Winterswijk. Vanuit deze plek worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, waarbij aandacht en een luisterend oor centraal staan. 

 

Momenteel is de stichting actief voor 2 groepen meiden van het Voortgezet Onderwijs klas 1&2. Deze meiden komen in 2 groepen bij elkaar. Op vrijdag middag van 15:30-17:30 en vrijdag avond van 18:30-20:30. Er wordt gewerkt met preventie- thematische- en voorlichtende activiteiten. Er is ook ruimte voor recreatie, creativiteit en ontmoeting.

 

  • Het vergroten van de weerbaarheid
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het vergroten van de leefwereld
  • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Het ontwikkelen van de eigen identiteit
  • Het versterken van de eigen kracht 

 

Lees hieronder over:

De hoofdlijnen van het Project: Girls@Home